Anders Ole
Anders Ole E-brev

Når noko går gale med maskinene våre, kan me ikkje laga etikettar. Då ropar me på Anders-Ole. Han er skikkeleg god til å fiksa etikettmaskiner.