Etter at Digital Etikett kom til Gaupne, har folk i bygda byrja å bruke etikettar til alt mogeleg. Hels på sauebonden Einar, som har fått ein mykje enklare kvardag.