Kontakt oss


Fortell di historie
Digital Etikett AS, Gaupnegranden, 6868 Gaupne. Tlf.: 477 76 060.
Espen

Espen

Espen er vår mann på Austlandet. Der går han rundt og snakkar varmt om etikettar til folk i Oslo.
Tlf: 47 37 18 88

E-post: espen@digitaletikett.no

Øyvin

Øyvin

Dette er Øyvin. Han har kontroll på det meste som skjer her på fabrikken.
Tlf: 99 26 98 27

E-post: oyvin@digitaletikett.no

Erik

Erik

Dette er Erik. Austlandsalibiet i fabrikken og skikkeleg god til å lage etikettar

E-post: erik@digitaletikett.no

Kjetil

Kjetil

Dette er Kjetil. Han har sitt eige kontor.
Tlf: 95 8000 95

E-post: kjetil@digitaletikett.no

Benedikthe

Benedikthe

Ho her er ei av framtidas stjerner på etiketthimmelen.

E-post: benedikthe@digitaletikett.no

Anders Ole

Anders Ole

Når noko går gale med maskinene våre, kan me ikkje laga etikettar. Då ropar me på Anders-Ole. Han er skikkeleg god til å fiksa etikettmaskiner.

E-post: anders.ole@digitaletikett.no

Geir Ove

Geir Ove

Dette er Geir Ove. Han er god på data. Det er Geir Ove som jobbar med etikettane før me trykkjer dei.
Tlf: 95 13 41 47

E-post: geir.ove@digitaletikett.no

Terje

Terje

Terje held til på Jæren, så han er vår mann på Sør-Vestlandet. Når han ikkje driv med etikettar, likar han å spela i band.
Tlf: 932 64 900

E-post: terje@digitaletikett.no

Oddny

Oddny

Oddny Julie tek imot bestillinga di, og så fiklar ho med det flotte etikettdesignet ditt før me sender det til Hewlett Packard-skrivaren vår.
Tlf: 906 94 579

E-post: oddny.julie@digitaletikett.no

Gøran

Gøran

Dette er Gøran. Han er skikkeleg god til å laga etikettar.

E-post: goran@digitaletikett.no

Reidar

Reidar

Reidar er ein rev på stansing.

E-post: reidar@digitaletikett.no

Lasse

Lasse

Ein ekte etikettambasadør

E-post: lasse@digitaletikett.no

Oddrun Kristine

Oddrun Kristine

Logistikksjefen vår, som passar på at alle mann leverar!

E-post: oddrun.kristine@digitaletikett.no

Vegill

Vegill

Den sterkaste mannen i DE. Det er ikkje mange som kan meir om plast enn Vegill.

E-post: vegill@digitaletikett.no

Nikolai

Nikolai er ein racer på etikettmaskiner og motorar.

E-post: produksjon@digitaletikett.no

Kristian

Kristian

Ei av dei tinga Kristian er flinkast til, er å produsere det som me på fagspråket kaller etiketter.

E-post: kristian@digitaletikett.no

Lene Wiese

Lene

Lene Wiese sjår til at alle har det bra og at staten får si rettmessige del av overskuddet

E-post: lene@wieseokonomi.no

Sondre

Sondre

Sondre ser kanskje ut som han kunne jobba som noko heilt anna. Kiropraktor, for eksempel, eller ein som sel brente mandler fra ein bod. Men faktisk så er han ein rev til å produsere etiketter.

E-post: sondre@digitaletikett.no

Semereberhan

Semereberhan

Semereberhan er god til mange ting. Etiketter er ei av dei.

E-post: semereberhan@digitaletikett.no

Magne

Magne

Magne er ein bånnsolid IT- og altmuligmann.

E-post: magne@digitaletikett.no