Håvard
Håvard E-brev

Håvard: Også kalla «Stansaren». Ingen stansar etikettar med høgare presisjon.

Digital Eitikett, Instagram

Bilete frå Instagram