Fleksibilitet i produksjonen og evne til å løyse problema som oppstår er viktig for oss. Dukkar noko uføresett opp, finn vi alltid tak i ein som kjem opp med ei løysing. Vi har brukt Digital Etikett heilt sidan starten i 2009 og kjem til å halde fram med det.

Espen Lothe, Kinn Bryggeri
Espen Lothe, Kinn Bryggeri
Digital Eitikett, Instagram

Bilete frå Instagram