Espen er vår mann på Austlandet. Der går han rundt og snakkar varmt om etikettar til folk i Oslo.