Chat with us,powered by LiveChat Faq | Digital Etikett AS 
Faq

Faq

Skaff deg etikettar som fortel di historie

SPØRSMÅL ME OFTE FÅR.

Blir etikettane alltid leverte på rull?

– Ja. Alltid.

Kva for filformat vil de ha?
– Me vil ha PDF i CMYK med minimum 1 mm utfall i forhold til stansestorleik.

Kan me bruka pantonefargar på digitaltrykk?
– Ja, bruk gjerne pantonefargar. Då er det enklare for oss få fargane til å stemma overeins når me trykkjer etikettane.

Filene mine er for store for e-post. Kva skal eg gjera?
– Både wetransfer.com og dropbox.com er lette å bruka og kan senda store filer.

Kvar finn eg liste med lagerførte storleikar og eit utval prisar?
Me har ein priskalkulator som du finn her.

Kvifor kostar ti etikettar like mykje som tusen?
– For oss er det like mykje jobb å setja i gang ein ordre med ti etikettar som ein med tusen. To av oss som jobbar her må uansett i gang med å stilla inn to maskiner for å produsera etikettane dine.

Eg finn ikkje etikettstorleiken min på nettsida – kan de bestilla han inn?
– Ja. Me kan bestilla inn stanse i det formatet du treng.

Kan me ha fleire variantar?
– Ja, de kan ha så mange variantar de vil innanfor totalopplaget.

Kor mange etikettar er det på rullen?
– Det er opp til deg. Me tilpassar det etter ønskje, etter tal eller etter aktuell ytterdiameter.

Vil eg få eksakt like mange etikettar som eg bestilte?
– Det vil alltid vera litt variasjonar i produksjonen vår. Me må stilla inn maskinene og tilpassa knivane til etikettane. Difor skriv me alltid ut noko ekstra, slik at me er sikre på å få levert det du ønskjer. Me tek atterhald om at me kan levera og fakturera ±10 %. Viss du ikkje ønskjer dette, kan du presisera EKSAKT LEVERING når du bestiller.

Digital Eitikett, Instagram

Bilete frå Instagram